Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku jest najważniejszym miejscem Bożego Miłosierdzia dla całego świata

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

Płock jest najważniejszym miejscem Bożego Miłosierdzia dla całego świata.
22 lutego 1931 roku w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu właśnie tu w Płocku, 26-letnia siostra Faustyna miała pierwsze i najważniejsze objawienie Jezusa Miłosiernego i usłyszała Jego życzenie, dotyczące ustanowienia w kościele Święta Miłosierdzia Bożego.
"W myślach przemierzam ten świetlisty szlak, na którym św. Faustyna Kowalska przygotowywała się do przyjęcia orędzia o miłosierdziu - szlak od Łodzi i Warszawy, poprzez Płock, Wilno po Kraków" - te słowa wypowiedział Papież Jan Paweł II, który wyniósł na ołtarze skromną siostrę Faustynę Kowalską ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.
Wola Pana wypełniła się, gdy powstał słynny obraz Jezusa Miłosiernego z podpisem: Jezu, ufam Tobie, a Papież-Polak wprowadził nowe święto kościelne - Święto Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.
W domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy Starym Rynku znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, a w nim kaplica z obrazem Jezusa Miłosiernego i relikwiami św. Faustyny. Na placu, w miejscu objawienia, stoi dziś figura Jezusa Miłosiernego. Natomiast w dawnej piekarni, w której siostra pracowała podczas pobytu w domu zakonnym w Płocku (1930-1932), znajduje się muzeum św. Siostry Faustyny. Zgromadzono w nim wiele pamiątek i dokumentów związanych z polską świętą i mistyczką. W zabytkowych piwnicach zachował się autentyczny piec do wypieku chleba, natomiast w sąsiednich pomieszczeniach odtworzono wyposażenie kuchni i celę zakonną siostry Faustyny.

Oryginalna strona internetowa - Oficjalna strona internetowa Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku:
http://www.milosierdzie.plock.eu/

Lokalizacja Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku w Google Maps


View Larger Map

Czerwonym znacznikiem na mapie zostało oznaczone miejsce, w którym znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
Adres Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku:
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
09-404 Płock
Plac Stary Rynek 14/16

Płock - Bóg wybrał to miejsce

Wzgórze Tumskie w Płocku

Płock jest miastem i miejscem najbardziej szczególnym dla całego świata. Płock to wielka i długa, ponad tysiącletnia historia oraz ważna teraźniejszość i przyszłość dla Polski. Płock jest historyczną piastowską stolicą Polski i Mazowsza, najstarszym miastem Centralnej Polski i Mazowsza, a także jednym z najstarszych miast w Polsce wraz ze wczesnośredniowieczną, romańską katedrą, zamkiem królów piastowskich oraz Wzgórzem Tumskim i jego prastarym osadnictwem człowieka. Stąd państwem władali Władysław Herman i Bolesław Krzywousty.
Obecnie Płock jest szybko rozwijającym się miastem, znajdującym się w samym sercu Polski. Miasto jest pięknie położone na wysokim brzegu szerokiej rzeki Wisły. Miasto to doskonale łączy ze sobą historię z nowoczesnością.
Płock jest bardzo ważnym i strategicznym miejscem dla Polski i Europy nie tylko ze względu na jego bardzo starą kulturę i historię, ale także ze względu na gospodarkę, ekonomię i energetykę (największa rafineria w centralnej Europie).
Płock jest jednym z kilku światowych ośrodków CIFAL przy ONZ.
Miasto wyróżnia, także historyczna bohaterska postawa jego mieszkańców podczas wojny polsko-bolszewickiej w dniach 18-19 sierpnia 1920 roku. Ta zwycięska bitwa miała ogromne znaczenie dla Europy i świata. Płocczanie pomimo przewagi liczebnej przeciwnika nie dali przedrzeć się wojskom najeźdźcy przez Wisłę i dalej w głąb kraju i na zachód Europy co uchroniło Polskę i Europę przed opanowaniem władzy przez bolszewików.
Wreszcie Płock jest najbardziej szczególnym miejscem na świecie dla Miłosierdzia Bożego. Druga Niedziela Wielkanocna obchodzona jest w Kościele Katolickim jako Święto Miłosierdzia Bożego. Prosił o to Jezus objawiający się w Płocku Świętej Siostrze Faustynie Kowalskiej w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu dnia 22 lutego 1931 r. Było to pierwsze i najważniejsze objawienie Jezusa Miłosiernego.
Zbliżając się do Placu Starego Rynku odwiedzamy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, które jest celem licznych pielgrzymek religijnych. W 100-lecie urodzin siostry zostało tu otwarte Muzeum Świętej Siostry Faustyny.

Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta Płocka:
http://www.ump.pl/

Wirtualny spacer po płockiej starówce:
http://www.ump.pl/mapa/

Fotogaleria Miasta Płocka:
http://www.plock24.pl/cpg/cpg/

Film - Panorama Płocka

Fotogaleria i filmy o Sanktuarium Bóżego Miłosierdzia i Muzeum Świętej Siostry Faustyny w Płocku

Poniżej zaprezentowane fotografie i filmy przedstawiają Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Muzeum Świętej Siostry Faustyny

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy Placu Starego Rynku w Płocku

Dom zakonny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia


Tablice informacyjne przy wejściu do budynku Sanktuarium

Film - Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i dom zakonny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy Placu Starego Rynku w Płocku

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Kaplica z obrazem Jezusa Miłosiernego i relikwiami Świętej Siostry Faustyny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Film - Kaplica

MIEJSCE PIERWSZEGO I NAJWAŻNIEJSZEGO OBJAWIENIA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO - OBRAZU "JEZU, UFAM TOBIE" W SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W PŁOCKU

Objawienie Jezusa Miłosiernego miało miejsce w celi zakonnej Siostry Faustyny.
Cela Siostry Faustyny znajdowała się w miejscu gdzie obecnie stoi figura Jezusa Miłosiernego na pierwszym piętrze nieistniejącego już dawnego klasztoru.
22 lutego 1931 roku w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu właśnie w tym miejscu w Płocku, 26-letnia siostra Faustyna miała pierwsze objawienie Jezusa Miłosiernego i usłyszała Jego życzenie, dotyczące ustanowienia w kościele Święta Miłosierdzia Bożego.
Wtedy też Jezus polecił siostrze Faustynie wymalowanie obrazu na podobieństwo postaci, w której Jezus ukazał się jej wówczas z podpisem u dołu: "Jezu, ufam Tobie".
Także wtedy Jezus miał życzenie by obraz ten był czczony na całym świecie.
Z Dziennika Świętej Siostry Faustyny:
"Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej.
Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach.
Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi
blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i
radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który
widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby obraz ten czczono najpierw w
kaplicy waszej i na całym świecie" (Dz 47).
"Kiedy o tym powiedziałam spowiednikowi, otrzymałam taką odpowiedź: że to się
tyczy duszy twojej. Mówi mi tak: maluj obraz Boży w duszy swojej. Kiedy odeszłam od
konfesjonału usłyszałam znowu takie słowa: Mój obraz w duszy twojej jest. Ja pragnę, aby
było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był
uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być Świętem
miłosierdzia" (Dz 49).
"Czynię cię szafarką miłosierdzia Swego. Powiedz spowiednikowi, aby obraz ten był w kościele wystawiony, a nie za klauzurą w klasztorze tym. Przez obraz ten, udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego” (Dz 570).
Papież-Polak Jan Paweł II 18 kwietnia 1993 r. beatyfikował, a następnie 30 kwietnia 2000 r. kanonizował Siostrę Faustynę na Placu Świętego Piotra w Watykanie.
Wola Pana wypełniła się, gdy powstał słynny obraz Jezusa Miłosiernego z podpisem: Jezu, ufam Tobie, a Papież-Polak 30 kwietnia 2000 r. poświęcił ten obraz i wprowadził nowe święto kościelne - Święto Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.

Film - MIEJSCE PIERWSZEGO I NAJWAŻNIEJSZEGO OBJAWIENIA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO - OBRAZU "JEZU, UFAM TOBIE" W SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W PŁOCKU

OBRAZ JEZUSA MIŁOSIERNEGO - OBRAZ "JEZU, UFAM TOBIE"

Obraz "Jezu, ufam Tobie" najbardziej związany jest z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.
Właśnie tu w Płocku w celi dawnego klasztoru (powyższa fotografia i film) 22 lutego 1931 r. w tej postaci (obraz powyżej) Jezus objawił się Świętej Siostrze Faustynie.
"Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz nie zginie" - Jezus

Obrazy Jezusa Miłosiernego - "Jezu, ufam Tobie", dostępne są do pobrania na poniżej podanej stronie internetowej -
Oryginalna strona internetowa:
http://rayofmercy.org/index.html?middle=image_download.html

Pamiątkowa kamienna tablica w miejscu objawienia Jezusa MiłosiernegoTablice informacyjne w różnych językach w miejscu objawienia Jezusa Miłosiernego

Widok na Sanktuarium, miejsce objawienia Jezusa i wejście do piwnic, w których znajduje się Muzeum Świętej Siostry Faustyny

Film - Widok na Sanktuarium

Muzeum Świętej Siostry Faustyny

Święta Siostra Maria Faustyna Helena Kowalska (1905-1938)

Siostra Maria Faustyna, apostołka Bożego Miłosierdzia, należy dziś do grona najbardziej znanych świętych Kościoła. Przez nią Pan Jezus przekazuje światu wielkie orędzie o Bożym Miłosierdziu oraz ukazuje wzór chrześcijańskiej doskonałości opartej na zaufaniu wobec Boga i postawie miłosierdzia wobec bliźnich.
Urodziła się 25 sierpnia 1905 roku jako trzecie z dziesięciorga dzieci w rodzinie Marianny i Stanisława Kowalskich, rolników ze wsi Głogowiec. Na chrzcie świętym w kościele parafialnym w Świnicach Warckich otrzymała imię Helena. Od dzieciństwa odznaczała się umiłowaniem modlitwy, pracowitością, posłuszeństwem i wielką wrażliwością na ludzką biedę. W dziewiątym roku życia przystąpiła do I Komunii świętej, którą głęboko przeżywała, świadoma obecności Boskiego Gościa w swej duszy. Do szkoły chodziła niecałe trzy lata i jako kilkunastoletnia dziewczyna opuściła rodzinny dom, by na służbie u zamożnych rodzin w Aleksandrowie Łódzkim, Łodzi i Ostrówku zarobić na własne utrzymanie i pomóc rodzicom.
Głos powołania odczuwała w swej duszy już od siódmego roku życia, ale wobec braku zgody rodziców na wstąpienie do klasztoru, próbowała go w sobie zagłuszyć. Przynaglona jednak wizją cierpiącego Chrystusa wyjechała do Warszawy i tam 1 sierpnia 1925 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W klasztorze, jako siostra Maria Faustyna, przeżyła trzynaście lat pełniąc obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki w wielu domach zgromadzenia, najdłużej w Płocku, Wilnie i Krakowie.
Siostra Faustyna zmarła 5 października 1938 r. w Krakowie.
Święta Siostra Faustyna przebywała w płockim klasztorze w latach (1930-1932)
Lata jej zakonnego życia obfitowały w nadzwyczajne łaski: objawienia, wizje, ukryte stygmaty, uczestnictwo w męce Pańskiej, dar bilokacji, czytania w duszach ludzkich, proroctwa czy rzadko spotykany dar mistycznych zrękowin i zaślubin. Żywy kontakt z Bogiem, Matką Najświętszą, aniołami, świętymi, duszami czyśćcowymi - cały świat nadprzyrodzony był dla niej nie mniej realny i rzeczywisty niż ten, który dostrzegała zmysłami. Mimo tak wielkiego obdarowania łaskami nadzwyczajnymi, wiedziała, że nie one stanowią o istocie świętości. W Dzienniczku pisała: "Ani łaski, ani objawienia, ani zachwyty, ani żadne dary jej udzielane nie czynią ją [duszy] doskonałą, ale wewnętrzne zjednoczenie duszy mojej z Bogiem. Te dary są tylko ozdobą duszy, ale nie stanowią treści ani doskonałości. Świętość i doskonałość moja polega na ścisłym zjednoczeniu woli mojej z wolą Bożą" (Dz.1107).
Siostrę Marię Faustynę wybrał Pan Jezus na sekretarkę i apostołkę swego miłosierdzia, aby przez nią przekazać światu wielkie orędzie.
W Starym Zakonie - powiedział do niej - wysyłałem proroków do ludu swego z gromami.
Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim Miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając do swego miłosiernego Serca (Dz. 1588).
Misja Świętej Siostry Marii Faustyny polega na trzech zadaniach:
- Przybliżeniu i głoszeniu światu prawdy objawionej w Piśmie Świętym o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka.
- Wypraszaniu Miłosierdzia Bożego dla całego świata, zwłaszcza dla grzeszników, m.in. przez praktykę podanych przez Pana Jezusa nowych form kultu Miłosierdzia Bożego, którymi są: obraz Chrystusa z podpisem: Jezu, ufam Tobie, święto Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwa w godzinie Miłosierdzia (15:00).
Do tych form kultu, a także do szerzenia czci Miłosierdzia przywiązał Pan Jezus wielkie obietnice pod warunkiem zawierzenia Bogu i praktykowania czynnej miłości bliźniego.
- Trzecie zadanie w misji Siostry Marii Faustyny polega na zainspirowaniu apostolskiego ruchu Miłosierdzia Bożego, który podejmuje się głoszenia i wypraszania Miłosierdzia Bożego dla świata oraz dąży do chrześcijańskiej doskonałości drogą wskazaną przez Św. Siostrę Faustynę. Jest to droga polegająca na postawie dziecięcej ufności wobec Boga, która wyraża się w pełnieniu Jego woli oraz postawie miłosierdzia wobec bliźnich. Dzisiaj ten ruch w Kościele obejmuje miliony ludzi na świecie: zgromadzenia zakonne, instytuty świeckie, kapłanów, bractwa, stowarzyszenia, różne wspólnoty apostołów Bożego Miłosierdzia i osoby indywidualne podejmujące zadania, które Pan Jezus przekazał przez swoją sekretarkę.
Istnieje pięć metod nowych form praktyk kultu Miłosierdzia Bożego na wypraszanie przez ludzi Miłosierdzia Bożego podanych przez Jezusa dla całego świata, zwłaszcza dla grzeszników:
1. Oddawanie czci obrazowi Jezusa Miłosiernego z podpisem: "Jezu, ufam Tobie"
2. Ustanowienie Święta Bożego Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy
3. Modlitwa - Koronka do Bożego Miłosierdzia
4. Modlitwa w godzinie Miłosierdzia (15:00) - godzina Męki Pańskiej
5. Szerzenie czci Miłosierdzia Bożego, zawierzenia Bogu i praktykowanie czynnej miłości bliźniego

Oryginalna strona internetowa:
http://www.milosierdzie.plock.eu/

Modlitwa - Koronka do Bożego Miłosierdzia:
http://www.milosierdzieboze.pl/koronka.php?text=66

Drogowskaz prowadzący w kierunku Muzeum Świętej Siostry Faustyny
Piec do wypiekania chleba (autentyczny), przy którym pracowała Święta Siostra Faustyna

Film - Piec do wypiekania chlebaPrzedmioty i narzędzia kuchenne, których używała Święta Siostra Faustyna
Przedmioty używane przez Świętą Siostrę Faustynę

Portret Świętej Siostry Faustyny

Film - Piec do wypiekania chleba, narzędzia kuchenne oraz inne przedmioty, których używała Święta Siostra Faustyna podczas swojego pobytu w płockim klasztorze

Rekonstrukcja klasztornej celi Świętej Siostry Faustyny

Film - Cela Świętej Siostry Faustyny

Narzędzia pokutneWnętrza Muzeum z licznymi pamiątkami Świętej Siostry Faustyny

Cegła z klasztornej celi Świętej Siostry Faustyny

Film - Wnętrza Muzeum z licznymi pamiątkami Świętej Siostry Faustyny - 1

Dar dla naszych czasów

"Mów duszom grzesznym, aby się nie bały zbliżyć do Mnie. Mów o Moim wielkim miłosierdziu"

Film - Wnętrza Muzeum z licznymi pamiątkami Świętej Siostry Faustyny - 2

Miejsce wybrane przez Pana - Płock, 22 lutego 1931 r.
"Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz nie zginie" - Jezus

Film - Wzgórze Tumskie, bazylika katedralna i zamek polskich królów - Płock - Miejsce wybrane przez Boga