Czerwonym znacznikiem na mapie zostało oznaczone miejsce, w którym znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
Adres Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku:
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
09-404 Płock
Plac Stary Rynek 14/16