MIEJSCE PIERWSZEGO I NAJWAŻNIEJSZEGO OBJAWIENIA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO - OBRAZU "JEZU, UFAM TOBIE" W SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W PŁOCKU

Objawienie Jezusa Miłosiernego miało miejsce w celi zakonnej Siostry Faustyny.
Cela Siostry Faustyny znajdowała się w miejscu gdzie obecnie stoi figura Jezusa Miłosiernego na pierwszym piętrze nieistniejącego już dawnego klasztoru.
22 lutego 1931 roku w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu właśnie w tym miejscu w Płocku, 26-letnia siostra Faustyna miała pierwsze objawienie Jezusa Miłosiernego i usłyszała Jego życzenie, dotyczące ustanowienia w kościele Święta Miłosierdzia Bożego.
Wtedy też Jezus polecił siostrze Faustynie wymalowanie obrazu na podobieństwo postaci, w której Jezus ukazał się jej wówczas z podpisem u dołu: "Jezu, ufam Tobie".
Także wtedy Jezus miał życzenie by obraz ten był czczony na całym świecie.
Z Dziennika Świętej Siostry Faustyny:
"Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej.
Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach.
Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi
blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i
radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który
widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby obraz ten czczono najpierw w
kaplicy waszej i na całym świecie" (Dz 47).
"Kiedy o tym powiedziałam spowiednikowi, otrzymałam taką odpowiedź: że to się
tyczy duszy twojej. Mówi mi tak: maluj obraz Boży w duszy swojej. Kiedy odeszłam od
konfesjonału usłyszałam znowu takie słowa: Mój obraz w duszy twojej jest. Ja pragnę, aby
było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był
uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być Świętem
miłosierdzia" (Dz 49).
"Czynię cię szafarką miłosierdzia Swego. Powiedz spowiednikowi, aby obraz ten był w kościele wystawiony, a nie za klauzurą w klasztorze tym. Przez obraz ten, udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego” (Dz 570).
Papież-Polak Jan Paweł II 18 kwietnia 1993 r. beatyfikował, a następnie 30 kwietnia 2000 r. kanonizował Siostrę Faustynę na Placu Świętego Piotra w Watykanie.
Wola Pana wypełniła się, gdy powstał słynny obraz Jezusa Miłosiernego z podpisem: Jezu, ufam Tobie, a Papież-Polak 30 kwietnia 2000 r. poświęcił ten obraz i wprowadził nowe święto kościelne - Święto Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.

Film - MIEJSCE PIERWSZEGO I NAJWAŻNIEJSZEGO OBJAWIENIA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO - OBRAZU "JEZU, UFAM TOBIE" W SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W PŁOCKU